Cristina Guţu, KPMG – lector invitat

În cadrul parteneriatului pe care facultatea noastră îl are cu KPMG România, doamna Cristina Guţu, Head of KPMG Training Academy, predă un curs în cadrul disciplinei de Contabilitate financiară conform cu IFRS (anul II licenţă). Cursul este pe tema Stocuri şi este susţinut la toate seriile anulului II (în perioada 22 martie – 12 aprilie 2018).