Lansare proiect ARPI (POSDRU/156/1.2/G/133202)

Imagini de la conferința de lansare a proiectului “Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate”, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/133202, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ce a avut loc în data de 11 iunie 2014, ora 16:00 în sala 1020, Academia de Studii Economice din București, din Bld. Dacia nr.41, sector 1, București.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop creşterea relevanţei programelor de studii în învățământul superior, domeniul de studiu „Contabilitate”, prin armonizarea metodelor de evaluare si introducerea unor metode inovative de validare și certificare a învățării, corelată cu extinderea oportunităţilor de evaluare a cunostintelor din perspectiva promovării învăţării centrate pe student.