Workshop "Evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate: practici curente si implicatii asupra formării de competențe" (iulie 2014)

Eveniment organizat in cadrul proiectului "Armonizare prin inovare in evaluarea cunostintelor in domeniul de studii contabilitate" (POSDRU/156/1.2/G/133202)