ÎNSCRIEREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE MASTERAT 

- ÎNSCRIEREA PENTRU SUSȚINEREA  EXAMENULUI  DE DISERTAȚIE SE FACE ÎN PERIOADA

- Luni - 12.06.2017 între orele 12,00 – 14,00 

- Marti - 13.06.2017  între orele 12,00 – 14,00 și 16,00 – 18,00 

- Miercuri - 14.06.2017 între orele 12,00 – 14,00 și 16,00 – 18,00 

- Joi - 15.06.2017 între orele 12,00 – 14,00 și 16,00 – 18,00 

-      Vineri - 16.06.2017 între orele 10,00 – 12,00 

- SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 20 – 25 iunie 2017.

- ABSOLVENȚII VOR COMPLETA O CERERE TIP OBLIGATORIU CU MAJUSCULE (SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂȚII (descarca cererea) CARE VA FI AVIZATĂ DE CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC.

- COPIE XEROX DUPĂ C.I./ B.I.

- ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE ȘI CEI DIN AN SUPLIMENTAR VOR ACHITA TAXĂ PENTRU SUSȚINEREA DISERTAȚIEI  ÎN VALOARE DE 650 LEI. CHITANȚA SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, ÎN ORIGINAL, ÎMPREUNĂ CU CEREREA DE ÎNSCRIERE.

- PENTRU ABSOLVENȚII ASE DIN BUCUREȘTI – PROMOȚIA CURENTĂ, EXAMENUL DE DISERTAȚIE NU SE PLĂTEȘTE.

- ABSOLVENȚII SE VOR PREZENTA ÎN ZIUA SUSȚINERII DISERTAȚIEI CONFORM PLANIFICĂRII PE COMISIE CU UN EXEMPLAR DIN LUCRARE PE SUPORT DE HÎRTIE ȘI UNUL ELECTRONIC.