Workshop "Evaluarea cunoștințelor în domeniul de studii contabilitate: practici curente si implicatii asupra formării de competențe"

Evenimentul în imagini aici

Update: Evenimentul va avea loc in sala Virgil Madgearu -  cladirea Ion Angelescu (Căderea Bastiliei), parter 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune vă invită să participați la realizarea unui dialog pe tema evaluării cunoştinţelor în domeniul de studii contabilitate în cadrul evenimentului care va avea loc pe data de 16 iulie 2014, în sala 0217, din cladirea Ion Angelescu (Căderea Bastiliei), etajul 2, ASE București. Workshopul va fi organizat în mai multe paneluri, astfel încât să permită expunerea punctului de vedere al diverşilor parteneri implicaţi în evaluarea cunoştinţelor (studenţi, cadre didactice, organisme ale profesiei, angajatori) şi generarea unor discuţii pe această temă.

Program 

8.30 – 9.00   Înregistrarea participanţilor

9.00 - 11.00  Sesiunea I - Stadiul actual al metodelor şi tehnicilor de evaluare a cunoştinţelor în domeniul contabilitate

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30 – 12.30 Sesiunea II – Evaluarea cunoştinţelor în domeniul contabilitate: perspectiva studenţilor

12.30 – 13.30 Pauză de prânz 

13.30 – 14.30 Sesiunea III - Evaluarea cunoştinţelor în domeniul contabilitate: perspectiva organismelor profesionale  

14.30 – 15.30  Sesiunea IV - Evaluarea cunoştinţelor în domeniul contabilitate: perspectiva practicienilor/angajatorilor

15.30 – 16.30  Intrebări şi răspunsuri

Program detaliat (pdf)

Organizarea workshopului face parte din activităţile proiectului POSDRU „Armonizare prin inovare în evaluarea cunoştinţelor în domeniul de studii contabilitate”, derulat de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca şi Universitatea de Vest din Timişoara.